Đuraševići bb, 85320 Tivat, Crna Gora
+ 382 32 662 482 | +382 067 041 710 (po potrebi 24/7)
info@ppov.me

Izvještaji

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat

Kvalitet otpadne vode u 2020. godini

JUL: 09.07.2020. / 23.07.2020.
AVGUST: 11.08.2020. / 26.08.2020.
SEPTEMBAR: 11.09.2020. / 24.09.2020.
OKTOBAR: 15.10.2020. / 29.10.2020.
NOVEMBAR: 12.11.2020. / 26.11.2020.
DECEMBAR: 11.12.2020.23.12.2020.